Stichting de Turfrunners staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind u een verantwoording van alle handelingen die door de stichting de Turfrunners worden gedaan en aan welke regels wij ons houden.

Fotobeleid

Om de website van de Turfrunners leuk en levendig te maken plaatsen we veel foto’s, bij alle berichten en ook in fotoalbums.

We houden daarbij rekening met de algemene regels.
Op openbare plekken en plaatsen waarvan je kunt verwachten dat er gefotografeerd kan worden maken wij foto’s. Dat zijn foto’s van groepen mensen, die daar aanwezig zijn. Ook zorgen wij er voor dat de foto’s niet beschadigend zijn voor de personen die er op staan.

Als u onze fotografen ziet tijdens een evenement en u wilt niet dat u of uw kinderen gefotografeerd worden, wilt u dat dan kenbaar maken? Dan kunnen zij hier rekening mee houden.

Komt u op onze website een foto tegen waar u bezwaar tegen hebt, wilt u dat dan kenbaar maken? Dan verwijderen wij de foto.

Meer informatie vindt u in dit blog van Charlotte’s Law

Om door middel van sportieve prestaties fondsen te verwerven voor goede doelen. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het deelnemen aan de Roparun, het organiseren van bijeenkomsten, het geven van informatie en dergelijke.

Beloningsbeleid Stichting de Turfrunners

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de stichting. Stichting de Turfrunners heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Klik hier voor:

Beleidsplan 2020-2022

Verslagen evenementen

Klik hier voor:

Activiteitenverslag Roparunjaar 2020

Activiteitenverslag 2021

Activiteitenverslag 2022

Activiteitenverslag 2023

Financiële verantwoording

Klik hier voor:

Financieel Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2020

Financieel Jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2022

Financieel Jaarverslag 2023