Financiële verantwoording

Stichting de Turfrunners staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Stichting de Turfrunners wil ook aan deze voorwaarden voldoen.

Doelstelling Stichting de Turfrunners

Om door middel van sportieve prestaties fondsen te verwerven voor goede doelen. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het deelnemen aan de Roparun, het organiseren van bijeenkomsten, het geven van informatie en dergelijke.

Beloningsbeleid Stichting de Turfrunners

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de stichting. Stichting de Turfrunners heeft geen winstoogmerk.